ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดสนามสอบ สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ นักการตลาดบริหารพื้นที่สีเขียว

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.อารยา บูรณกูล อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ “นักการตลาดบริหารพื้นที่สีเขียว” ภายใต้มาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งการจัดสอบครั้งนี้ ได้ความรับความมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการธุรกิจสีเขียว ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด ร่วมกำกับดูแลความเรียบร้อยในการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจำนวน 163 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร