ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์กรณีพิเศษโควตา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษโควตา สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษา ปวข.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 750 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหารตรวจความเรียบร้อยของการสอบสัมภาษณ์ และพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่รอสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร