ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร คึกคัก..สอบสัมภาษณ์ “TCAS รอบ 2”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสอบสัมภาษณ์
TCAS รอบที่ 2 โดยมีนักเรียนที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์จำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมคณะผู้บริหารเดินตรวจความเรียบร้อยของการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 และพบปะทักทายให้กำลังใจกับนักเรียนที่รอการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ