ข่าวกิจกรรม

คณะบริหาร มทร.พระนคร ร่วมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

วันนี้ (11 ส.ค.58) เวลา 11.00 น. อ.วรรณวิมล นาคทัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ โถงพร้อมมงคล อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

DSC_9450CCC (84)
DSC_9450CCC (69)
DSC_9450CCC (62)
DSC_9450CCC (50)
DSC_9450CCC (118)
DSC_9450CCC (106)
DSC_9450CCC (102)
DSC_9450CCC (101)
DSC_9450CCC (70)
DSC_9450CCC (22)
DSC_9450CCC (98)
DSC_9450CCC (49)
DSC_9450CCC (44)
DSC_9450CCC (41)
DSC_9450CCC (159)