ฝ่ายวางแผน

[vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Plan1
นางศิราณี รูปงาม
Mrs. Siranee Rupngam
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
E-mail :siranee.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
Plan2
นางสาวสุจินดา อิ่มเงิน
Miss Sujinda Imngoen
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
E-mail :sujinda.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]