ฝ่ายวางแผน

[vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
acc_28
อาจารย์สุจินดา อิ่มเงิน
Miss.Sujinda Imngoen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
E-mail :sujinda.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
plan101
นางสาวนางสาวศิราณี รูปงาม
Miss. Siranee Roopngaam
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวางแผนและงบประมาณ, งานติดตามและประเมินผล
E-mail :siranee.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2201
prasan10-01
นางสาวฉภิญญา คำแน่น
Miss.Chaphinya Kamnane
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวางแผนและงบประมาณ, งานติดตามและประเมินผล

E-mail :Chaphinya.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]