ข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาคณะบริหารธุรกิจ“Thank you party”

DSC_0428
DSC_0442
DSC_0452
DSC_0447
DSC_0493
DSC_0512
DSC_0508
DSC_0506
DSC_0503
DSC_0500
DSC_0497
DSC_0491
DSC_0484
DSC_0476
DSC_0472
DSC_0469
DSC_0465
DSC_0462
DSC_0461
DSC_0439
DSC_0435
DSC_0417

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาคณะบริหารธุรกิจ “Thank you party” พร้อมมอบเงินสนับสุนนให้แก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะบริหารธุรกิจ จาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 10 โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการ       พระนคร ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในงาน ณ โถง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558