ข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 “Merry Christmas & Happy New Year 2020” สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบความสุขและสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ โดยภายในงานมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ ร่วมรับประทานอาหาร และการแสดงจากคณาจารย์และบุลากร ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร