ข่าวกิจกรรม

ชาวคณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

dsc_4081

 

ชาวคณะบริหารธุรกิจ ร่วมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า สำนักงานเขตดุสิต บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวามเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ในการนี้ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้จงรักภักดี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล โดยพิธีเริ่มในเวลา 07.00 น. ถวายภัตตา หารเช้า พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ จากนั้นในเวลา 07.39 น. สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในเวลา 08.09 น. คณบดีกล่าวคำน้อมเกล้าฯ ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ หลังจากนั้น คณบดีและผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย เป็นเวลา 9 นาที อนึ่ง ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และ บทเพลงเทิดพระเกียรติ “พระราชาผู้ทรงธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปัณณวัชร์ เดชะปัญญา (ต่อ KPN) เป็นผู้ขับร้องบทเพลงทั้ง 2 เพลง และถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น คณบดี และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการทำริบบิ้นผ้าสีดำไว้ทุกข์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจในการร่วมกันทำริบบิ้นผ้าสีดำเป็นจำนวนมาก และดำเนินการไปแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ทั้งที่คณะบริหารธุรกิจ ท้องสนามหลวง และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

2. กิจกรรมการรับบริจาคสิ่งของ ยาสามัญประจำบ้าน น้ำดื่ม และปัจจัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้บริจาคขนม น้ำดื่ม นม และปัจจัย เป็นจำนวนมาก

3. กิจกรรมลงชื่อเพื่อร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยลงชื่อผ่านระบบของทางงานกิจกรรมสโมสรและ ชมรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

4. กิจกรรม“บริหารธุรกิจ จิตอาสา ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมกับงานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จะได้ดำเนินการพานักศึกษาที่มีจิตอาสา และสนใจที่เข้าร่วม เดินทางไปยังท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อาทิเช่น การเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวง , การแจกสิ่งของบริจาคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยจะเดินทางในวันนี้เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา : งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา (ข้อมูล)
งานสื่อสารองค์กร (ถ่ายภาพ)
คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่