ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ชาวบริหารร่วมใจ “นุ่งซิ่น-แต่งผ้าไทย” ทุกวันศุกร์

DSC_3090
DSC_3039
DSC_3092
DSC_3037
คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นุ่งซิ่น-แต่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อรักษาประเพณีการแต่งกายอันดีงาม มีคุณค่าและความสวยงามของไทยให้คงอยู่