ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา “ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน “

DSC_2768
DSC_2803
DSC_2781
DSC_2783
DSC_2786
DSC_2787
DSC_2789
DSC_2790
DSC_2793

เมื่อเร็วๆ นี้ งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน โดยผู้จัดฝ่ายบุคคลได้เข้ามานำเสนอข้อมูลของทางบริษัท เพื่อรับสมัครสนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2