ข่าวกิจกรรม

ซ้อมย่อยรวม 9คณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อย (รวม 9 คณะ) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร