ข่าวกิจกรรม

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และงานเปิดโลกกิจกรรม มทร.พระนคร

วันนี้ (27 สิงหาคม 2558 ) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และงานเปิดโลกกิจกรรม มทร.พระนคร โดยได้ร่วมแสดงความยินดีแด่นายกสโมสรนักศึกษา (น.ส. สิมิรัน แก่นพรหมมา) และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา ใน

DSC_0349
DSC_0308
DSC_0340
DSC_0368
DSC_0386
DSC_0392
DSC_0406
DSC_0423
DSC_0330
DSC_0334
DSC_0326
DSC_0323
DSC_0319
DSC_0315
DSC_0311
โอกาสที่ได้มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ