ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน !!! ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนละ 6,500 บาท)

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 665 3555 ต่อ 2402 ในวันและเวลาราชการ

**ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 ห้อง L303 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

เอกสารแนบ ทุนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย