ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!! ประกาศ กำหนดการชำระค่ากิจกรรม (ค่าชุดพละ เสื้อคณะ ชุดนักศึกษา ฯลฯ) สำหรับนักศึกษาใหม่ (โควตา – สอบตรง) ประจำปี 2559

ค่าพละ-01