ข่าวกิจกรรม

“ตรวจสุขภาพประจำปี 2558”

วันนี้ (14 สิงหาคม 2558) คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร ได้จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย  ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DSC_9732
DSC_9755
DSC_9716
DSC_9747
DSC_9720
DSC_9746
DSC_9715
DSC_9742
DSC_9738
DSC_9734
DSC_9729
DSC_9727
DSC_9724
DSC_9723