ข่าวกิจกรรม

ท่านอธิการบดี มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมด้านความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับทาง Nanfang Education Investment Group of China สาธารณรัฐประชาชนจีน

S__12894226
S__12894228
S__12894229
S__12894230

เมื่อเร็วๆนี้ ท่านอธิการบดี มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมด้านความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับทาง Nanfang Education Investment Group of China สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีท่านคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว