ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยนักศึกษาที่สนใจให้เตรียมสำเนาหลักฐานการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ์) พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) นำมายื่นสมัครงาน ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี หรือ สมัครผ่านเว็บไซด์ www.tisco.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสหกิจศึกษา โทร. 02 665 3555 ต่อ 2310 หรือ www.tisco.co.th