ข่าวกิจกรรม

ธ.ออมสิน จับมือ มทร.พระนคร ดันเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียประกวดคลิปวีดิโอ “Idea WoW WoW ไปกับออมสิน” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

ธ.ออมสิน จับมือ มทร.พระนคร ดันเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียประกวดคลิปวีดิโอ “Idea WoW WoW ไปกับออมสิน” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ให้เกียรติเข้าร่วม รับฟังและให้ข้อเสนอแนะผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ ในกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startupประจำเดือนตุลาคม ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สร้างสินค้าและบริการ สำหรับสุภาพสตรี WoW WoW” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการตัดสินการประกวด พร้อมด้วยผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.นิพล แก่นโกมล หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และ อ.พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม HR กำลัง2 (สาขาวิชาการจัดการ)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม Smo-Bus 61 (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
รางวัลชมเชย ชื่อทีม LOGIS II MAN (สาขาวิชาการจัดการ)
รางวัลชมเชย ชื่อทีม ตุ๊กติ๊กคนรวย (สาขาวิชาการจัดการ)

นักศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” การประกวดไอเดียคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2101-3