ข่าวกิจกรรม

ธ.ออมสิน จับมือ ม.ราชมงคลพระนคร ดันเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดีย-ประกวดคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา

ธ.ออมสิน จับมือ ม.ราชมงคลพระนคร ดันเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดีย-ประกวดคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอ ในกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมด้วย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตัดสินการประกวด โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อ.วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.รณพร พิทักษ์มวลชน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อ.เกื้อกูล ตาเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และ อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาคาร 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) -รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม Finnovation (สาขาวิชาการเงิน) -รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม HR- ไรนะ (สาขาวิชาการจัดการ) -รางวัลชมเชย ชื่อทีม Act Art (สาขาวิชาการบัญชี) -รางวัลชมเชย ชื่อทีม ปลาทู (สาขาวิชาการบัญชี)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ