ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

“ธ.ออมสิน – มทร.พระนคร” หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ ประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษากว่า 160,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา กิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” การประกวดไอเดียคลิปวีดิโอ ประจำเดือนกรกฎาคม ในโจทย์ “ไอเดียบริหารจัดการขยะ ในบ้านเมืองของท่าน” และ ประจำเดือนสิงหาคม ในโจทย์ “Idea WoW คิดการใหญ่ โตไปกับออมสิน สร้าง Business Model ใหม่ เชื่อมต่อกับ ธุรกิจธนาคารออมสิน”
โดยได้รับเกียรติ จาก คุณสราวุธ ยโสธร ผู้ช่วยจัดการธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.ศรีสุดา อินทรมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแต่ละทีมที่ชนะการประกวด จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 40,000 บาท ณ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
นักศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” การประกวดไอเดียคลิปวีดิโอชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท ประจำทุกเดือน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2101-3