ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด(การจัดการการค้าปลีก)เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการ”จิตอาสาสร้างสรรค์ อย สร้างเสริม”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
(การจัดการการค้าปลีก) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการ”จิตอาสาสร้างสรรค์ อย สร้างเสริม” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.บุญธรรม พรเจริญ และนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี ผู้ดูแลทีม พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที้ 31 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา