ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการจัดการ ขอเชิญ คณาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาหัวข้อ…อายุน้อย 100 ล้าน”

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-01


สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครขอเชิญ คณาจารย์  นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สัมมนาหัวข้อ…อายุน้อย 100 ล้าน”

ในอังคารที่  11 ตุลาคม  2559  เวลา  09.00 – 12.00 น.ณ  ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์  อาคาร 90 ปี (ชั้น 6 )

และร่วมชม ชิม ช๊อป ร้านอาหารและสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายณ บริเวณหน้าโรงร้อนและโรงเย็นคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง