ข่าวกิจกรรม

“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แสดงพลังรักษ์-รำลึกพณิชยการพระนคร จัดประกวดคลิปวีดีโอประกอบเพลง หัวข้อ“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”งานฉลองครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดคลิปวีดีโอประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ “บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน” ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ งานฉลองครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงความเป็นพณิชยการพระนคร นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและเทคนิคในผลิตคลิปวีดีโอประกอบเพลง และเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมี คุณสุรักษ์ สุขเสวี นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง อดีตศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ คุณณภัทร ฤกษ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดบริษัทพรอดักส์ชั่นนิสต์ อดีตศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบรางวัลทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ ดังนี้ -รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ทีม พระนครฮาเฮ -รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 2 ได้แก่ทีม ขบวนการ5สี และ ทีม ปรส.61/2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้อง 2305 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ