ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมปลูกจิตสำนึก “รณรงค์การใช้สะพานลอย”

# บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมปลูกจิตสำนึก “รณรงค์การใช้สะพานลอย”

เมื่อเร็วๆ นี้  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงรณรงค์การใช้สะพานลอย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย สร้างวินัยให้นักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร สร้างจิตสำนึกให้เกิดวินัยรับผิดชอบสังคมร่วมกัน และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของคณะบริหารธุรกิจต่อผู้สัญจรบริเวณด้านหน้าคณะฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 7.00 – 8.00 น.

# หากนักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วม “โครงการรณรงค์การใช้สะพานลอย” จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมลงในระบบ Transcript กิจกรรม จำนวน 1 ชั่วโมง/วัน สามารถติดต่อได้ที่ สาขาวิชาการจัดการ ห้อง 2206 โทร.02-665-3555 ต่อ 2332 หรือ ติดต่อได้ที่ งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล โทร.02-665-3555 ต่อ 2401

ขอบคุณภาพข่าวจาก : ฝ่ายกิจการนักศึกษา

20150820_3861
S__31834120
20150820_641
20150820_1093
20150820_1196
20150820_2384
20150820_2550
20150820_3240
20150820_4642
20150820_6364
3066396568236