ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เสริมความรู้!! อบรมโปรแกรม Plotagon สร้างภาพการ์ตูน-แอนิเมชั่น 3 มิติ”

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโปรแกรม Plotagon สร้างภาพการ์ตูน และภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เปิดการอบรม ซึ่งมึวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Plotagon เป็นโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนบทสนทนา บทพูด จากนิยายเรื่องสั้น ให้กลายเป็นแอนิเมชั่นฉากง่ายๆ ที่มาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของตัวละคร ภาพ เสียง ท่าทางประกอบมาครบ และใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน โดยมีตัวแทนนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ห้อง ทรพ61/1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการใช้โปรแกรมดังนี้ น.ส.ชญานิษฐ์ ภัทรานิษฐ์ยากูล น.ส.กชกร แซ่ตื้ว น.ส.สุคนธุ์ สังกรณีย์ น.ส.เกศรินทร์ วิถี น.ส.นวรัตน์ ทิมแดง และ น.ส.อรุณี ศรีนิล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องเรียน 2307 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร