ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ

อ.ญาณินท์ สายหยุด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นำทีมงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปวช. และ ปวส. โรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา โรงเรียนวัดสระเกศ และโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเข้าการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2563

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร