ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน จัดประชุมหารือ จัดทำหลักสูตรทวิภาคี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และคณะในการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรทวิภาคี ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับนักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร