ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร หนุน!! บุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อ.ปัทมา​ พยุงวงศ์​รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย​ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก​ ดร.รัตนาวลี​ ไม้สัก​ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ​ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ​ โดยเป็นการอบรมในหัวข้อ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom” วิทยากรโดย ร้อยตรีสมโภชน์​ กุลธารารมณ์​ กองวิทยาการศูนย์ไซเบอร์ทหาร​ กองบัญชาการกองทัพไทย​ คุณฉัตรชัย​ ศรีสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ​ ศูนย์การจักการความรู้​ และ​ คุณอนุสรณ์​ เฉื่อยฉ่ำ​ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ​ ศูนย์การจัดการความรู้ สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือ Google ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 50 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 และ 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร