ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และ นางสาวเอมอร อุปชีวะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยมี​ผศ.กษิดิ์เดช​ สุทธิวานิช​ ​​รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึษา​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ​ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร