ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ร่วมทำประชาพิจารณ์ร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์​ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์​ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1​โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร​ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร