ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาการบัญชีสู่ชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบของบริจาคและเงินสนับสนุนแก่ผู้นำชุมชน จากนั้น คณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดการสอนการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากวัตถุดิบในชุมชน ได้แก่ การทำแชมพูสระผม การทำสบู่ รวมถึงการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังได้มีการร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในสอนการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด การทำน้ำยาล้างจานรวมไปถึงการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา ณ หมู่บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่