ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2559
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2559) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยช่วงเช้าพิธีสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับเกียรติจากนายกสมาศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
เวลา 09.30 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับและให้โอวาท พิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ และในช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสนุกสนาน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดย นายสุทธิศักดิ์ สุขสำราญ ณ ห้องประขุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6

รับชมภาพเพิ่มเติม : คลิก