คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย)
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ