ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

รางวัละการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 25,000 บาท

 

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561 พร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นเกณฑ์)
  • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ใบสมัคร : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2039-5581 ในวันและเวลาราชการ