ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

# ด่วน !!!
# ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  # สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว