ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด่วน !!!

# ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศผลการสอบ จนท.ประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ