ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษาประจำงานประสานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b-01


ดูประกาศผล : คลิก