ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านสัมภาษณ์ทุนการศึกษา พณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษาผ่านสัมภาษณ์ : ระดับ ปวช.
รายชื่อนักศึกษาผ่านสัมภาษณ์ : ระดับ ปริญญาตรี