ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ประเภทโควตา(งาน 12 ปีRMUTP) ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

สามารถดูรายชื่อได้ที่ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ประเภทโควตา(งาน 12 ปีRMUTP) ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)