ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาประจำงานประสานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประกาศ-01

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว : คลิก