ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด่วน !!!
#ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานงานกิจการนักศึกษา

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

นักวิชาการศึกษา