ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

รายละเอียดการ คลิกที่นี่