ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี

รายชื่อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เวลา 08.00 น. – 09.30 น.  คลิกที่นี่
รายชื่อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เวลา 10.00 น. – 11.30 น.  คลิกที่นี่