ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ)

***** ผู้สอบสามารถดูรายชื่อ คลิกที่นี่ *****