ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งห้องเรียนที่ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ

 

 

📢 ประกาศแจ้งห้องเรียนที่ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา
✍️ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ภาคปกติ
🕘 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
🕘 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.