ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ‼️ งานทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งนักศึกษาทุกท่าน ตรวจสอบตารางสอบของตนเองในระบบทะเบียนนักศึกษา

📌ประกาศ‼️ งานทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งนักศึกษาทุกท่าน
✔️✖️ตรวจสอบตารางสอบของตนเองในระบบทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาท่านใดไม่มีตารางสอบ หรือ ตารางสอบซ้อน
“ ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล “
เพื่อเขียนคำร้องขอสอบซ้อน และ นักศึกษาที่บัตรนักศึกษาหาย
ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาชนิดชั่วคราว ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน‼️
———————————————————
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 665 3555 ต่อ 2303 – 2304