ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ..ด่วน!!! แจ้งนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอประจำเดือนพฤษภาคม 

📣ประกาศ..ด่วน!!!
แจ้งนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอประจำเดือนพฤษภาคม
โจทย์ Street Food มีปัญหาล้างจาน ไม่ถูกสุขลักษณะ “แก้ไขอย่างไร”
กิจกรรรม “Smart start Idea by GSB Start up”
————————————————————————
ธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้กับทั้ง 5 ทีมที่ได้รับรางวัลของโจทย์เดือนพฤษภาคม 2561

📍รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีม Smo-Bus 61 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
📍รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีม Charming ทุนการศึกษา 5,000 บาท
📍รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อทีม Memory Bubble ทุนการศึกษา 3,000 บาท
📍รางวัลชมเชย ชื่อทีม สาระพร้อมลุย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
📍รางวัลชมเชย ชื่อทีม P-Nu ทุนการศึกษา 1,000 บาท
————————————————————————
📌ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลดำเนินการดังนี้
1.เปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน เพื่อรับมอบทุนการศึกษา
โดยจะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออม ชื่อบัญชีของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
ซึ่งจะจัดสรรเงินรางวัลทุนการศึกษาคนละเท่าๆ กัน
2.จัดส่งสำเนาหน้าสุมดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน ที่นักศึกษาได้ดำเนินการเปิดบัญชีแล้ว มาที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
3.นักศึกษารายใดมีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาทำเนียบรัฐบาล จะมาบริการรับเปิดบัญชีเงินฝากให้กับนักศึกษา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 -12.00 น. ณ ห้อง Faculty Lounge โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล ให้นักศึกษาเตรียมดังนี้
-บัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
————————————————————————
**หมายเหตุ : หากนักศึกษารายใดมีบัญชีเงินฝากของออมสินอยู่แล้ว ไม่ต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร.02-665 3555 ต่อ 2401-2