ข่าวกิจกรรม

ประชุมนักศึกษาวิชาการเงิน

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษาวิชาการเงิน โดยอาจารย์สาขาวิชาการเงินทุกท่านร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อเรื่อง สหกิจศึกษา ธนาคารโรงเรียน มารยาทในที่ประชุม การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษเมื่อเปิด AEC และ Big Cleaning Day มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน

โดย ดร.ขวัญฤทัย บุญะเสนา กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้แม้จะใช้งบประมาณศูนย์บาท แต่ความรู้และคุณค่าที่เด็กๆ ได้รับนั้นมหาศาล นี่ยังไม่นับรวมความรักความเมตตาที่อาจารย์ในสาขานั้นมีต่อศิษย์ อาจารย์มาด้วยใจขนาดนี้ เด็กๆ ก็ตั้งใจฟังอย่างน่าประทับใจยิ่งค่ะ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus