ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 “เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง” (Update 1 สิงหาคม 2559)

ประชุมผู้ปกครงอ1-01

* Update 1 สิงหาคม 2559 

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ไม่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา BBA ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 – 10.00 น.

  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ