ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ การปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้ว มทร. พระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 (Update 08/11/59)

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-665-3555 ต่อ 2310 , 087-031-4045 งานบริการวิชาการแก่สังคม ในวันและเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น.